sms


مرا صد بار از خود برانی دوستت دارم

به زندان خیانت هم کشانی دوستت دارم

چه سود از مهرورزیدن چه حاصل از وفاکردن

مرالایق بدانی یا ندانی دوستت دارم


 
ا
گه میخوایی دوستت داشته باشم این نقطه ها رو دنبال کن

.

.

.

.

.

.

دیدی گفتم کمبود محبت داری جیگر!!!

 
به غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد

****
عجب از محبت من که در او اثر ندارد

****
غلط است هر که گوید دل به دل راه دارد

****
دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد

 
ا
گر کلید قلبی را نداری قفلش نکناگر خدا حافطی در راه است سلام نکن اگر دستی را گرفتی هرگز رهایش نکن 

 
بعضی از عشق ها مثل حضرت موسی اند تا دو دقیقه می ری جایی یه گوساله جات سبز می شه 


(0) نظر
برچسب ها :
X