با تو ، تا تو

با تو ، تا تو

یه عطش مونده به دریا

یه قدم مونده به رویا

یه نفس مونده به آواز

یه غزل مونده به پرواز

یه ترانه مونده تا یار

یه طنین مونده به آوار

یه ستاره مونده تا روز

سه سفر مونده به دیروز

بگو تا حضور بوسه

چن تا لبریختگی مونده ؟

چن تا بغض تلخ نشکن ؟

چن تا آواز نخونده ؟

با تو ، تا تو می رسم من

بی حصار سرد پیرهن

می گذرم از این گذرگاه

واسه پیدا کردن ماه

واسه کشف آخرین زخم

تا پل معلق اخم

سر می رم تا لب بارون

تا شب خیس خیابون

بگو تاحضور بوسه

چن تالبریختگی مونده ؟

چن تا بغض تلخ نشکن ؟

چن تا آواز مونده ؟


(0) نظر
برچسب ها :
X