5 . ثروت و رفاه زياد

5 . ثروت و رفاه زیاد

فـسـاد انگیزى ثروت کلیت ندارد, زیرا بوده و هستند افراد بضاعتمندى که از دایره اصول دینى و انسانى قدم بیرون ننهاده اند, اما به هر حال , ثروت و رفاه گاهى مى تواند زمینه انحراف و انحطاط گـردد, زیـرا طـبـع اولـیه انسان , راحتى و عیش و نوش را دوست دارد و ثروت هم مقدمات این راحت طلبى ها را فراهم مى کند .

بـسـیـارنـد کـسانى که چون از ایمانى ضعیف برخوردارند و آن چنان که باید عنان نفس در دست نـگـرفته اند و از نظر مالى و رفاهى در سطح بالایى قرار دارند, از حالت عادى خارج مى شوند و در مـسـیـر انـحـراف قـرار مى گیرند و ثروث آنان مقدمه افتادن در عیش و نوش ها و لذت طلبى ها مى شود, مخصوصا اگر این ثروت در دست جوانى باشد که بى تجربه است و جوانه درخت غرایزش تـازه سر از خاک روحش برداشته و دریاى عقلش در میان امواج کشش ها به طوفانى دچار شده و تـعـادل خـود را از دست داده است .

از این رو جوانانى که در خانواده هاى مرفه زندگى مى کنند, باید دایما متوجه باشند ثروتشان آنها را به پرتگاه فساد و تباهى نکشاند .قرآن کریم هم به ما هشدار مى دهد که : ان الانسان لیطغى ان راه استغنى , آدمى به طغیان و سرکشى مى گراید, هنگامى که خود را غنى و بى نیازببیند .

بـه هنگامى که راه زندگى هموار مى گردد بشر تغییر حالت مى دهد خونخوار مى گردد به وقت عـیـش و عـشـرت مـى نوازد کوس بد مستى به وقت تنگ دستى , مومن و دیندار مى گردد ویل دورانت مى گوید: ثروت مملکت ما در عصر حاضر, اصول اخلاقى محکم و خشن مهاجرین سابق به آمریکا را بیشتر از هـر انـقـلاب ادبـى بـه بـى بـنـدوبارى نفوس از قید جسته بدل کرد .

روزهاى آخر هفته که براى اسـتراحت و عبادت بود, به ایام عیش و لذایذ دنیوى نامحدود بدل گشت و این خود نشانه بارزى بـر تـغـییر اخلاق و زندگى دور از قید و بند ما تواند بود .هنگام تنگ دستى تقوا آسان است و اگر پیروى از هوى وهوس به قیمت گران تمام شود مى توان آن را ترک گفت , اما اگر جیب ها از پول مالامال شد و انسان توانست خود را از چشم همسایگان بپوشاند, حفظ تقوا بسى دشوار است .

از آنـچه گفتیم معلوم شد گرچه ثروت بطور کلى عامل انحراف نمى تواند باشد اما براى عده اى مـمـکـن است زمینه انحراف فراهم نماید لذا هوشیارى لازم هنگام برخوردارى از ثروت ضرورى است


(0) نظر
برچسب ها :
X