8. موسيقى هاى مطرب

8. موسیقى هاى مطرب

در یـک تـقـسـیـم بـنـدى کلى , موسیقى به دو قسم تقسیم مى شود: الف ) موسیقى مبتذل , ب ) مـوسـیـقـى غیر مبتذل .

موسیقى مبتذل به آن دسته از موسیقى اطلاق مى شود که حالت ابتذال داشـتـه باشد, مناسب مجلس لهو و لعب باشد,انسان را در افکار شیطانى بیندازد و از امور معنوى دور نماید .موسیقى غیرمبتذل آن است که خصوصیات مذکور را نداشته باشد .در شـریـعـت اسلام , استماع موسیقى مبتذل و ساخت آلات آن حرام است , خواه به طور مستقیم شنوده شود, خواه غیر مستقیم مانند نوار .

اگر در این نوشتار, از موسیقى سخنى گفته مى شود, منظور موسیقى مبتذل است , که مى تواند یکى از منجلاب هاى فساد براى عموم , به ویژه جوانان باشد .بدون شک , استماع موسیقى و سروکار داشتن با آهنگ هاى مهیج و محرک , علاوه بر ضررهایى که بر اعصاب وارد مى سازد, به روح و اخلاق آدمى نیز صدمه اى بزرگ وارد مى سازد, زیرا بر اثر گوش دادن بـه مـوسـیـقى , حالت غفلت به انسان دست مى دهد, آدمى را مانوس با لذت هاى زودگذر مى کند, معنویات را در آدمى نابود مى سازد, پرده هاى عصمت را مى درد و حالت گرمى ارتباط با خدا را از بین مى برد .

براثر گوش دادن به موسیقى , آدمى از ذکر خدا, دعا و نیایش لذتى نمى برد و دایما در افکار شهوانى و شیطانى قرار مى گیرد .اگر استماع موسیقى , جز همین محروم شدن از لذت نیایش و ارتباط با خدا اثر منفى دیگرى نداشت , جا داشت که آدمى به این سم مهلک هرگز نزدیک نشود و در این معامله زیان آور وارد نگردد .جـوانـان بـاید بدانند, قلبى که دایما صداى خواننده فاسد و خوش لحن در آن , وارد مى شود, دیگر جـاى خـدا نیست , دیگر مکانى براى معنویات نیست .روح آدمى به گونه اى است که نمى شود دو چـیـز متضاد را در آن جاى داد .

آیا معامله اى از این زیان بخش تر وجود دارد که آدمى براى صدایى شهوت انگیز از خواننده اى لاابالى , خود را از قرب ربوبى و انس سبحانى , دور نگه دارد و در لجنزار لذات و شهوات حیوانى فرو برد و عمر گرانمایه خویش را چراگاه شیطان رجیم کند؟ جـهالت است انسان , گوهر ایمان و تقواى خویش را بفروشد و در عوض , انس با صداهاى مردان و زنان آوازه خوان و موسیقى هاى غفلت آور را بخرد, به یقین چنین معاوضه اى سفیهانه است ! اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین , آنـان کسانى هستند

که ضلالت و گمراهى (که یکى از مصادیق آن , موسیقى است ) با هدایت (که یـکـى از مـصادیق آن , انس با خداست ) معاوضه کرده اند, پس سودى از معامله خویش نبرده اند و راهى به سعادت و هدایت نیافته اند .

مـوسیقى علاوه بر ضررهاى معنوى و اخلاقى , مانند محبت به شهوات , مردن دل ها, محروم شدن از لذت انس با خدا, پاره شدن پرده هاى عصمت , سبک شدن عقل , زمینه براى فراهم شدن گناه , اسـتـجـابـت نشدن دعا, بر جسم و اعصاب هم آثار سوئى دارد که امروزه از نظر علمى ثابت شده است .

پرفسور ولف آدلر چنین مى گوید: موسیقى علاوه بر این که سلسله اعصاب ما را بر اثر جلب دقت , خارج از حد طبیعى آن خسته مى کـنـد, عـمـل ارتعاش صوتى , که در موسیقى انجام مى شود, تولید تعرقى خارج از حد طبیعى در پـوسـت مـى نـمـایـد کـه بـسـیار زیانمند است و ممکن است منشا امراض دیگر بشودب بهترین و دلـکـش تـرین نوارهاى موسیقى , شوم ترین آثار را روى سلسله اعصاب انسان مى بخشد .

مخصوصا اگر هوا گرم باشد, این تاثیر مخرب , خیلى زیاد مى شود .


(0) نظر
برچسب ها :
X