غرایز

13 . غریزه

دوره جـوانـى , زمـان بیدارى غریزه  است .تا جوانان به چنین سنى پا نگذاشته اند, چیزى به عـنوان غریزه  و تمایل به جنس مخالف احساس نمى کنند, اما همین که وارد دوران جوانى شـدنـد, ایـن غـریـزه سر از خواب برمى دارد و بیدار مى شود و جوانان را متمایل به جنس مخالف مـى کـند .

خداوند حکیم براى تداوم نسل بشر, این غریزه را که بسیارهم قوى است , در نهاد انسان گـذاشـتـه اسـت .این غریزه علاوه بر این که وسیله اى جهت تداوم نسل بشر است , از عوامل مهم لـذت و کـامـیـابى در زندگى است .

در بین متفکران در مورد غریزه  بشر در طول تاریخ , نـظـرهایى ابراز شده است که بعضى از آنها خالى از اشکال نیست و در این میان , تنها یک نظر, راه اعتدال و راه فطرت است : راه اول : نـظریه کسانى است که معتقد به از بین بردن غریزه هستند و مى گویند:  امرى منفور و حیوانى است و در شان انسان نیست .بسیار بوده اند کسانى که از این نظریه پیروى کرده اند و خود را از یک امر طبیعى و خداداد محروم کرده اند و در این راه هم کسانى بوده اند که تحت عنوان تکامل و تعالى روح , به چنین کارى دست زده اند .این راه , راه تفریط و ظلم به غرایز و طبیعت بشر است .

راه دوم : نظریه کسانى است که درست مخالف گروه اول هستند, یعنى کسانى که راه را به افراط پـیـمـوده اند و معتقدند که غریزه جنسى را در هر شرایطى که باشد باید اشباع کرد و به هیچ وجه نباید جلو آن را گرفت و به محدودیت هاى اجتماعى , قانونى , اخلاقى و مذهبى در این مورد نباید تـوجـه کـرد, بلکه سعادت انسان در گرو اشباع این غریزه در هر شرایط است .

این نظریه , که نظر فـروید و پیروانش است , بزرگ ترین ضربه به پیکر اخلاق , عفت عمومى , ارزش هاى انسانى , جوامع بشرى و جوانان زده است و بسیارى را به منجلاب فساد و تباهى کشانده است .

این نظریه , هنگامى اثـرهاى منفى بیشترى را به دنبال دارد که توجیه علمى و روان شناسانه هم برایش بشود و چنین فـرض شـود کـه فـطرت بشر, خواستار چنین اشباعى در غریزه جنسى است و اگر آن را محدود کـنـیـم , صـدمـه هـایـى بر پیکر روان وارد کرده ایم , حال آن که این فروید و پیروانش هستند که بزرگ ترین ضربه را بر روان انسان ها بویژه نسل جوان وارد کرده اند .

راه سـوم : راه اعـتـدال و راه فطرت است , نظریه پیامبران الهى و پیروان واقعى آنهاست .طبق این نـظـریـه , نـه سـرکـوبى مطلق غریزه جنسى پسندیده است و نه افراط و زیاده روى در این غریزه مـمـدوح اسـت , بلکه این غریزه هم مانند سایر غرایز باید در حد طبیعى و فطرى اشباع شود و در چارچوب مسائل خانوادگى , اخلاقى و اجتماعى به آن جواب مثبت داده شود .

پـس جـوانان عزیز باید بدانند این غریزه بسیار قوى و تند است و همچون شعله آتش است که اگر زبانه بکشد, تمام فضایل را در وجود انسان مى سوزاند و رودخانه اى است که اگر طغیان کند, همه چیز را مى برد و تخریب مى کند, لذا جوانان باید در محدوده اصول اخلاقى , مذهبى و اجتماعى به اشـبـاع ایـن غـریزه بپردازند و بهترین راه براى این کار ازدواج است و اگر امکان ازدواج برایشان نیست با صبر و پاکدامنى در انتظار زمان ازدواج باشند و اهتمام ورزند از راه هاى شیطانى به اشباع این غریزه نپردازند که عاقبت خوبى نخواهد داشت .


(0) نظر
برچسب ها :
X