9 . نقش پذيرى

9 . نقش پذیرى

نقش پذیرى از ویژگى هاى دیگر دوره جوانى است .

روحیه نقش پذیرى ممکن است در دیگر دوران زندگى هم وجود داشته باشد, اما این حالت در دوره جوانى , آن قدر شدید است که مى توان آن را از خصوصیات دوره جوانى شمرد .امروزه دانشمندان معتقدند که محیط اجتماعى , اثرهاى زیادى در تشکل شخصیت و رفتار جوانان دارد, لذا در آثار دینى وارد شده که : انما قلب الحدث کالارض الخالیة ما القی فیها من شى ء قبلتها .

هـمـانـا قـلـب جـوان مـانند زمینى خالى و دست نخورده است که هر بذرى در آن افشانده شود مى پذیرد و مى پرورد .جرج مید مى گوید: فرد بیشتر براثر همکارى و تماس با افراد پیرامون خویش , خود را مى شناسد .

از طرف دیگر, جامعه بر اثر توقعاتش از فرد و تصدیق یا نهى رفتار اشخاص در تعیین نوع شخصیت فرد, اثر فراوان دارد و طـبـیـعى است که در یک جامعه پیچیده , مانند جوامع امروزى ما که اختلاف ذوق و ناهمجنسى شدیدى وجود دارد, تعدد نوع شخصیت فراوان است .

گفته شد, جوانان حالت نقش پذیرى قوى دارند, لذا فرهنگ حاکم بر جامعه و محیط مى تواند اثر شـگـرفـى بـر تـکـویـن شـخـصـیـت آنان داشته باشد .با نظر به این ویژگى , جوانان باید متوجه غـذاهـاى فکرى و روحى خویش باشند, باید دریابند با چه کسانى رفت و آمد دارند, چه کتاب هایى مـطـالـعـه مى کنند, در چه مجالسى شرکت مى نمایند و چه فیلم هایى را مشاهده مى کنند, زیرا غفلت از این امر, ضربه هاى جبران ناپذیرى بر آنان وارد خواهد کرد


(0) نظر
برچسب ها :
X