چهارم ـ ايجاد فضايي مملو از صلح و دوستي

چهارم ـ ایجاد فضایی مملو از صلح و دوستی

سیاست مطلوب از دیدگاه امام(ره) آن است که بتواند، سرانجام «صلح و دوستی» را در فضای داخلی و حتی جهانی، حاکم سازد. لذا مشاهده می شود که حضرت امام(ره) آرمان بلندی هم چون «تحقّق صلح جهانی» را هدف غایی انقلاب اسلامی مطرح می سازند:

«ما صلح می خواهیم، ما با همه مردم دنیا صلح می خواهیم باشیم. ما می خواهیم مسالمت با همه دنیا داشته باشیم».7

البته روش نیل به این هدف را امام(ره) با وضوح تمام برای کلیه دولت های جهانی تشریح می نماید تا ادعای فوق حمل بر ضعف و سستی و یا محافظه کاری دست اندرکاران انقلاب اسلامی در ایران نگردد. لذا می بینیم که ایشان شعار «نه ظلم می کنیم و نه مظلوم واقع می شویم»8 را سرلوحه برنامه سیاسی انقلاب قرار داده، با تأکید بر رسالت الهی «حمایت از مظلومان» اظهار می دارند که در پی ایجاد یک فضای مسالمت آمیز با ملل اسلامی9 و تمامی مردمان جهان هستند.10 با قبول این روش است که می توان عملکرد دوستانه ملت و دولت ایران را در قبال جامعه جهانی درک کرد، سیاستی که مبتنی بر دوستی با هر آن دولت و ملتی است که حداقل براساس «اصول انسانی» عمل می نماید.11


(0) نظر
برچسب ها :
X