sms
پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت

بیچاره از این عشق فقط سوختن اموخت

فرقه منو پروانه در این است

پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت !

 

تو که با کذاشتى رو قلبم تو که در رو بروى من بستى دررو باز کن دستم مونده لاى در 

 

ای که دور از من و یاد منی... با خبر باش که دنیای منی... شادیت شادی من ...غصه ات غصه ی من... قلب من خانه تو ...خانه ات قبله ی من 

 

عشق یعنی کوچیک کردن دنیا به اندازه یک نفر یا بزرگ کردن یه نفر به اندازه یک دنیا 

 

تمام گل های د نیا رو به پاهات میریزم آ خه پا ها ت خیلی بو میده خیلی 

 

میدونی اینطنطنه یعنی چی؟ ...نمیدونی؟... واقعا نمیدونی؟... خوب منم نمیدونم 

 

میدونی فرق تو با خون چیه؟ خون میره تو قلب و بر میگرده ولی تو دیگه بر نمی گردی 

 

اگه پنچ تا گل گرفتی دستت رفتی جلوی اینه دیدی با خودت شیش تاشد بدون د چار توهم فا نتزی شدیبرو پایین
.
.
.
.
.
پایین تر
.
.
.
.
.
بازم برو
.
.
.
.
.
.
.
حالا که میری پایین لطفا آشغال های مارو هم با خودت ببر


خیلی بی معرفتی ! خیلی نامردی ! خیلی بی وفایی ! خیلی بی جنبه هستی ! !!!!!!!!!!!! آخه نامرد من باید از روی چی توز بفهمم موتور خریدی ....

(0) نظر
برچسب ها :
X