برخي دولتهاي پيشرفته

برخی دولتهای پیشرفته

درصد

آمریکا

4/11

آلمان شرقی (سابق)

9/10

دانمارک

4/10

سوئد

2/10

اتحاد شوروی (سابق)

1/9

بریتانیا

8/8

کانادا

4/5

ژاپن

4/3

ایتالیا

4/0

میانگین 31 دولت پیشرفته

6

برخی دولتهای اسلامی

درصد

اندونزی

5/4

مالزی

8/1

مصر

5/1

عراق

3/1

تونس

3/1

اردن

1/1

بنگلادش

1/1

ترکیه

9/0

ایران

8/0

پاکستان

5/0

افغانستان

1/0

میانگین 17 دولت اسلامی

8/1

جدول شماره 2: تعداد تولدهای نامشروع برای هر هزار مورد ولادت در 8 کشور اروپائی (1993 و lewis)

کشور

1960

1970

1980

1988

دانمارک

2/78

3/110

7/331

8/446

آلمان

3/63

6/54

6/78

7/100

فرانسه

7/60

4/68

8/113

3/362

ایرلند

9/15

5/26

3/50

7/116

ایتالیا

2/24

8/21

9/43

1/58

بریتانیا

2/52

4/80

2/115

4/251

نروژ

40

69

145

360 ^

سوئد

8/112

9/183

2/397

8/483 ^^

میانگین

9/55

9/76

3/159

5/272

^ 1989 ^^1986

منابع و مأخذ

«عربی»

1 ـ درکزلی، شذی: المرأه المسلمه فی مواجهه التحدیات المعاصره ، عمان: مجدلاوی، 1997م.

2 ـ صالح، صبحی: المرأه فی الاسلام، بیروت: المؤسسه العربیه للدرسات و النشر، 1980م.

«انگلیسی»

1. Alexander, M.(1983), A woman Ucs place, England: wayland

2. carroll, T.F (1983), WOman, Religion, and development in the third world , new york: praeger.

3. Ginn et . 1., (1996), Feminist fallacies: A reply to hakim on women,s empbritish journal of sociology, 47 (2) , 167

4. hakim c., (1995) , five feminist Myths about women ucs Employment , british journal of sociology, 64 (3), 429.

5. lewis, j. (ed) (1993) , women and social policies in Europe, work , family and State, england, Edward Elgar.

6. united nations (1990), Trends and Statistics, women 1970 ـ 1990, trends and statistics , new yourk, united Nations publications.


(0) نظر
برچسب ها :
X