آيا خانواده مسلمان از ثبات بيشتري برخوردار است؟

آیا خانواده مسلمان از ثبات بیشتری برخوردار است؟

با مقایسه وضعیت زن در غرب و وضعت زن مسلمان، درمی یابیم که زن مسلمان از چهارده قرن گذشته تا کنون از عدالت تشریعی الهی برخوردار است. این تشریع الهی، حقوق فراوانی را برای زن لحاظ نموده است.

که حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق حضانت کودکان، آزادی استفاده از اموال شخصی از آن جمله است.

و در مورد حقوق و وظایف هیچ فرقی میان زن و مرد، جز مواردی که منجر به ایجاد تکلیف شاقّ جسمی بر او می‏شود، نیست چرا که زن دوره‏های رنج آور و پرمشقتی همانند بارداری، وضع حمل، و شیردهی را در زندگی خود دارد که مرد دچار آنها نیست.

بنابراین برخی از انواع تبعیض به نفع زن و مفید حال اوست و از کرامت و اهمیت او چیزی نمی‏کاهد، بر خلاف آنچه که در کتابهای مسیحیان وارد شده و او را «جسمی عاری از روح» معرفی کرده‏اند.

پیامبر اکرم (ص)، بخشی از وقت خود را برای آموزش‏های دینی زنان، اختصاص می‏داد. چنانکه در روایت آمده است، گروهی از زنان به ایشان عرض کردند: «مردان ما، آنچنان چیره بر مایند که از بهره مندی از حضور شما محروم مانده‏ایم، بخشی از وقتتان را در اختیار ما قرار دهید» حضرت (ص) نیز وقتی را به ملاقات و پند و اندرز ایشان اختصاص دادند.

مشکلات زن در دولت‏های اسلامی مربوط به سنت‏های اجتماعی و عدم ثبات سیاسی است که در جوامع مختلف، متفاوت است و هیچ ارتباطی به شریعت اسلامی ندارد.

به عبارت دیگر، مشکلات زن مسلمان در هند از مشکلات زن مسلمان نیجریه‏ای و زن مسلمان افغانی، متفاوت است.


(0) نظر
برچسب ها :
X