د) آثار معنوي حضور زنان در مساجد

د) آثار معنوی حضور زنان در مساجد

رسول خدا(ص) فرمود:

«من کان القرآن حدیثه والمسجد بیته بنی‏الله تعالی لَهُ بیتا فی‏الجنّه».11 «کسی که کلام و ذکرش قرائت قرآن باشد و مسجد خانه‏اش، خداوند متعال خانه‏ای در بهشت برایش مهیا سازد».

آن که در مسجد مأوی می‏کند و با خدا به راز و نیاز می‏پردازد و شیرین‏ترین گفتارش را کلام او می‏داند، لابد اجری دارد و سزاوار بزرگداشت که بنا بر حدیث فوق خداوند در بهشت برایش خانه‏ای در نظر می‏گیرد و این بهترین پاداشی است که یک بنده می‏تواند توقع داشته باشد.

* حضور زنان در مسجد برای انجام نماز جماعت در عصر رسول خدا(ص) از مسلّمات تاریخ است.

و نیز اصولاً کسی که اراده مسجد می‏کند و به آن سو گام برمی‏دارد یک نورانیت در او پدید می‏آید که ما با دیدگان عادی قادر به درک آن نیستیم. و اگر فرض کنیم کسی که کار خیری انجام می‏دهد و یا دستگیری از درمانده‏ای می‏کند، یک حالت شادابی و رضایت وجدان به او دست می‏دهد؛ به همان اندازه که یک گناه کار با گناه خود احساس افسردگی و نگرانی در او پدید می‏آید. امام صادق(ع) فرمود: «آن که به سوی مسجد برود و گام‏هایی که بر می‏دارد آن اندازه مبارک است که زمین و هفت زمین بر او تسبیح می‏کنند».12 شیخ‏الرئیس ابوعلی‏سینا برای ابوسعید ابوالخیر نوشت که چه لزومی دارد مردم همه در مسجد اجتماع کنند با اینکه، خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک‏تر است،13 هر جا که باشی اگر رابطه‏ات با خدا برقرار سازی نتیجه خواهی گرفت.

ابوسعید در پاسخ نوشت: اگر چند چراغ در یک جا روشن باشد اگر یکی از آنها خاموش شده چراغهای دیگر روشن است. ولی اگر همان چراغها هر کدام در اطاق دربسته‏ای باشد، اگر یکی از چراغها خاموش شود آن اطاق تاریک می‏گردد. انسانها نیز این‏گونه‏اند. بعضی گنه‏کار هستند؛ اگر تنها باشند شاید موفق به فیوضات و برکات نور الهی نشوند؛ ولی اگر در اجتماع باشند شاید خداوند به برکت وجود بعضی دیگر، افراد اجتماع آنان را نیز مشمول فیوضات و برکاتش قرار دهد.14


(0) نظر
برچسب ها :
X