بر مسلمين چه مي‏گذرد؟
فرانسه *

محاکمه مسلمانان در فرانسه

دولت فرانسه دور تازه قلع و قمع مسلمانان در این کشور را آغاز کرده است. در این راستا در یک اقدام بی‏سابقه 138 مسلمان مقیم این کشور تحت محاکمه قرار گرفتند. فرانسه این عده را به حمایت تدارکاتی، از جمله تهیه سلاح و اوراق جعلی، برای نیروهای مخالف دولت نظامی الجزایر متهم کرده است.


(1) نظر
برچسب ها :
X