بر مسلمين چه مي‏گذرد؟

* واتیکان *

احساس خطر از گسترش اسلام

یک مقام واتیکان از گسترش اسلام احساس خطر کرده و تأکید کرد تلاش میسیونری (مأموریت برای مسیحی‏سازی) بیش از هر زمان دیگر ضروری است. وی که دبیر «مجمع پاپی برای تنصیر (نصرانی کردن) ملتهاست» در مراسم گشایش شورای ملی پیرامون میسیونها گفت: شمار غیر مسیحیان در جهان بیشتر از شمار مسیحیان در حال افزایش است. وی همچنین افزود: اسلام به طور کلی و به تنهایی بیش از تمامی کلیساهای مسیحی پیشرفت کرده و مناطق جغرافیایی عظیمی را تسخیر می‏کند در حالی که در آسیا 5600 قبیله با جمعیت کلی 350 میلیون تن وجود دارد که هرگز دعوت به نصرانیّت نشده‏اند.


(0) نظر
برچسب ها :
X