عشق تو

عشق تو

بر گل به اشتیاق تو شبنم گذاشتند

در کوچه های عاشق دل غم گذاشتند

تو مثل یاس پاک و سپید و مقدسی

نام مرا به عشق تو مریم گذاشتند


(0) نظر
برچسب ها :
X