شكايت

شکایت

بیا گل شدن را رعایت کنیم

ز پروانه ماندن حمایت کنیم

اگر باد غم شاخه ای را شکست

ز دست هجومش شکایت کنیم


(0) نظر
برچسب ها :
X