خواب

خواب

آن سوی افق پرنده ها بی تابند

غرف دل بی ریای یک مهتابند

نیلوفر باغ آرزویم آرام

امواج قشنگ شهر دریا خوابند


(0) نظر
برچسب ها :
X