- اس ام اس

گفتمش دل میخری! پرسید چند! گفتمش دل مال تو تنها بخند خنده هایی کرد و دل زدئستانم ربود و تا به خود باز آمدم او رفته بود


(0) نظر
برچسب ها :
X