مبارزه با نفس اماره

سئوال 9 = مبارزه با نفس اماره

باسمه تعالى .

محضر مقدس مرجع تقلید شیعه , آیت اللّه العظمى آقاى صافى گلپایگانى .

با سلام ! .

ایـنـجانب از اوایل دوره جوانى , در راه مبارزه با نفس اماره گام برمى دارم , ولى گاهى در راه این جـهاد بزرگ ,ناموفقم نفس اماره مرا به کارهاى زشت وامى دارد و وجدان من پس از ارتکاب گناه , بسیار ناراحت و نگران مى گردد .

خواهشمند است با کلامى پیامبرگونه , به من پشت گرمى دهید و یارم باشید قبلا از شما متشکرم .

ت بسم اللّه الرحمن الرحیم .

روى ان رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله , قال :

((خـیر امتى من هدم شبابه فى طاعة اللّه و فطم نفسه عن لذات الدنیا و توله بالاخرة ان جزاه على اللّه اعلى مراتب الجنة )) ((67)) .

فرزند عزیزم ! .

نـامـه شـکـوایـیـه شما را خواندم اگر بیشتر مردم , شکایت از دیگران و از جریانهاى بیرون از خود دارنـد,شـمـا شکایت از خود و درون خود دارید که معلوم مى شود با نفس خود و هواهاى نفسانى و شهوانى درگیریدیا به عبارت دیگر با آنها در جنگ و جهادید و در جهاد اکبر ـ که به فرموده رسول اکرم , صلى اللّه علیه و آله وسلم , همان جهاد با نفس است ـ دشمن را قوى پنجه و نیرومند مى بینید و از آن بیم دارید که بر او, خداى نخواسته , پیروزى و ظفر نیابید .

من به شما اطمینان مى دهم که اگر در برابر این دشمن مقاومت کنید و عرصه را بر او تنگ نمایید واز آغـاز بـه پـیـشنهاد وخواسته هاى او گردن ننهید, سرانجام بر او غالب شده و او اسیر و رام شما خواهد شد .

ولـى اگـر به خواسته هاى او جواب مثبت بدهید, خواهشهاى آن بسیار و بى شمار است و هر چه از اوفرمان ببرید, او فرمانهاى دیگر و بیشتر مى دهد و تا شخصیت انسانى و کرامت آدمى را نابود نکند و او رااز مقام خود, ساقط نسازد, قانع نمى شود .

دوران جـوانـى , دوره و مـیدان چنین جهاد و پیکارى است و باید شخص اراده , مقاومت و پایدارى خـودرا نـشـان بـدهـد البته همه کس حریف نفس اماره نیست , پهلوانان حقیقى مى توانند در این میدان عرض وجود نموده و جایزه قهرمانى بگیرند .

شـمـا و هـر نـوجـوان و جـوانـى , خـواه و نـاخواه , این زورآزمایى و این امتحان بسیار بزرگ را باید بـگذرانید,یاد خدا را فراموش نکنید و از او کمک بخواهید که خود وعده فرموده : ((والذین جاهدوا فـیـنـالـنهدینهم سبلنا و ان اللّه لمع المحسنین )), ((68)) کسانى که در راه خدا جهاد مى نمایند, البته خدا آنان را به راهى که به او مى رسد, راهنمایى مى نماید و خدا با نیکوکاران است .

ایـن مـعـنـویت و روحیه اى که دارید ـ که به وضع روحى و درگیرى عقل و نفس خودتان متوجه هـسـتید ومى خواهید که نفس را مغلوب کرده و خود را از آفات هواى نفس سالم نگاهدارید ـ خود مرحله اى از کمال و آگاهى و بصیرت و بینش است امید است همین آگاهى , شما را از این گرداب ـ که بسیارى از جوانان درآن گرفتار مى شوند ـ و از امواج و توفان شهوات نجات دهد .

ایـن کـار, اگر چه در آغاز دشوار جلوه مى کند, ولى وقتى انسان با هواى نفس مقاومت نموده و از آن پیروى نکرد, بسیار آسان مى شود .

سـعـى کـنـیـد بـا اشـخـاص مـجـرب و مؤمن مجالست کنید, در جلسات موعظه و سخنرانیهاى مذهبى شرکت کنید, کتابهایى مانندمعراج السعادة , حیاة القلوب و عین الحیات را مطالعه نمایید و با دعا و نیایش به درگاه خدا و خواندن دعاى کمیل , دعاى ندبه , توسل به حضرت ولى عصر, ارواح العالمین له الفدا, خود را براى جهاد با نفس , مسلح کنید .

امیدوارم پیروز, سعادتمند و موفق شوید و آینده بسیار روشنى پیش روى داشته باشید .

حقیر هم براى توفیق شما و سایر جوانان دعا مى کنم و از شما التماس دعا دارم .

لطف اللّه صافى .


(0) نظر
برچسب ها :
X