رهايى از گرفتاريهاى روحى

سئوال 5 = رهایى از گرفتاریهاى روحى

خدمت مرجع عالى مقام شیعه , آیت اللّه العظمى صافى (مدظله ) .

با عرض ادب و ارادت ! .

ت براى رهایى از گرفتارى هاى روحى و سلب توفیقاتى که قبلا داشته ام , چه باید کرد؟ .

بسم اللّه الرحمن الرحیم .

ت نامه شکایت آمیز شما از حالات روحى و تاسف بر سلب بعضى توفیقاتى که داشته اید, واصل شد .

ایـن روحـیـه گـلـه از نـفـس و تـوجـه بـه منابع روحانى یا [توجه به ] ابتلا به خسارتها و زیانهاى مـعـنـوى ,دلـیـل بـیدارى ضمیر و حیات قلب و آگاهى و سلامتى روح است و ضد حالت غفلت و بى اعتنایى به گناه است و حالت معاتبه نفس است , که در اصلاح باطن بسیار مؤثر است .

در احـادیـث شـریـفه , قریب به این مضمون آمده است که در امم گذشته , شخصى بود که سالیان درازعـبادت مى کرد, سپس به رسم آن زمان ها قربانى کرد و مقبول درگاه الوهیت , عزاسمه , نشد او خـود را ونـفـس خود را مخاطب قرار داد و گفت : ((به من نرسید آنچه رسید مگر از تو و نیست گناه , مگر از تو)) خطاب شد که این نکوهش و توبیخ نفس , از آن سالها عبادت , بهتر است .

بـایـد شـما با ایمانى که دارید, همین حالت شایسته را داشته باشید از فوت ثواب و محروم شدن از کـارنیک ناراحت شوید بنابراین در مقام جبران گذشته برآیید و شکر و سپاس خداى متعال را بجا آوریـد که این وجدان روشن را به شما عطا فرموده است به شکرانه آن برنامه هایى را که داشته اید با شـوق و نـشـاط ازسر بگیرید از خدا توفیق بخواهید و کمک و یارى طلب کنید انشااللّه حال شما از گذشته هم بهتر خواهدشد و صفاى باطن و نورانیت قلب شما, بیشتر مى شود .

بـایـد بـنـده , هـمـواره مراقب حالات نفسانى و قلب خود باشد که در حدیث است : ((دل نیز مانند آهن زنگ مى گیرد, و با تلاوت قرآن کریم و یاد مرگ , زنگ آن زدوده مى شود )) ((16)) .

اگر بتوانید نفس خود را جریمه کنید و او را در راه اطاعت و ریاضت , زحمت بیشتر بدهید .

زایـد بـر بـرنـامـه , اگـر مـى توانید از مال خود, انفاق نمایید, یا نماز بیشتر بخوانید یا قرآن زیادتر تـلاوت کنید چنانچه در احوال بعضى بزرگان گفته شده است که : وقتى نماز مغرب را مختصرى از اول وقت تاخیرانداخت , به کفاره آن و تادیب خود, بنده اى را آزاد کرد .

ایـن فقرات دعاوى شریف ابى حمزه ثمالى ((17)) را با توجه بخوانید و اگر عیبى در کارتان است , آن رااصلاح کنید: ((مالى کلما قلت قد صلحت سریرتى و قرب من مجالس التوابین مجلسى عرضت لـى بـلیة ازالت قدمى و حالت بینى و بین خدمتک سیدى لعلک عن بابک طردتنى و عن خدمتک نـحیتنى او لعلک رایتنى مستخفابحقک فاقصیتنى او لعلک رایتنى معرضا عنک فقلیتنى او لعلک وجدتنى فى مقام الکاذبین فرفضتنى او لعلک رایتنى غیر شاکر لنعمائک فحرمتنى اولعلک فقدتنى من مجالس العلما فخذلتنى او لعلک رایتنى فى الغافلین فمن رحمتک ایستنى او لعلک رایتنى الف مجالس البطالین فبینى و بینهم خلیتنى )) ((18)) .

ایـنـهـا اشـاره به یک سلسله از عوامل قلت یا سلب توفیق است که به هر حال توجه آموز, بیدارگر وعافیت بخش است .

مـن امـیـدوارم کـه شـما تحت تاثیر هیچیک از عواملى که در این دعا یاد شده قرار نگرفته باشید بـه امـید خدا برنامه ها را, مانند گذشته , اجرا کنید, جلو بروید, قدم بردارید که سعادتهاى بزرگ و درجات عالى و مقامات بلند در انتظار شماست .

بـه حـضـرت بقیة اللّه , مولانا المهدى , ارواح العالمین له الفدا, متوسل باشید و براى فرج ایشان دعا کنید .

به این بنده ضیعف سرمایه از دست داده و در بند نفس گرفتار مانده , از راه مرحمت دعا کنید .

ثـبـتـکـم اللّه و ایـانا بالقول الثابت فى الحیاة الدنیا و الاخرة بحق محمد و آله الطاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین .

والسلام علیکم و رحمة اللّه .

لطف اللّه صافى .


(0) نظر
برچسب ها :
X