چهره

چهره

صداى, تکان خوردن, ماه با باد

و ترنم, عطر, بهارنارنج از یاد،

خشکى, زمین

و فرود, عطرآگین, شکوفهء نارنج

تا خاک.

اشک را

شانه هاى, خاکى, من

چگونه طاقت است

به گاه, بارش, اقیانوسى؟

من

و زشتى, رنگ, آب

و نیاز, شستشوى, دوبارهء

چهرهء آب

با آب. هفت تپه 4 فروردین 1375


(0) نظر
برچسب ها :
X