دوازده نكته

دوازده نکته

در پایان این بحث به دوازه نکته اشاره مى کنیم:

1 - غذایى که تهیه مى شود، باید از مال حلال باشد.

2 - امام صادق(ع): هر کس قبل و بعد از غذا دستهاى خود را بشوید، زندگى آسوده و بدنى سالم خواهد داشت و نیز فرمود: وضو گرفتن قبل از غذا و پس از آن، روزى انسان را زیاد مى کند.

3 - رسول گرامى اسلام(ص): بنده خدا بر سر سفره، اگر با بسم الله شروع کند، فرشتگان براى او دعا مى کنند و شیطان را بیرون مى رانند و چنانچه پس از خوردن غذا، الحمدلله بگوید: فرشتگان مى گویند، اینها مردمى هستند که خداوند بر آنها نعمت داده و شکر پروردگارشان را بجا مى آورند.

4 - اول غذاى سبکتر را بخورید و بعد غذاى سنگین تر را، تا در هضم غذا دچار مشکل نشوید.

5 - افتتاح و اختتام غذا با نمک باشد. این از جمله سفارشات رسول گرامى اسلام(ص) به على(ع) است.

6 - از خوردن غذاى داغ پرهیز کنید.

7 - امام باقر(ع): نزد خداوند چیزى بدتر از شکمى که پر از غذا باشید نیست. و حضرت على(ع) به فرزند امام حسن(ع) چهار نکته را یادآور شد که اگر آنها را رعایت کند از مراجعه به پزشکان بى نیاز مى شود: وقتى گرسنه اى، بخور، تاء;ء میل به غذا دارى (و خیلى سیر نشده اى) از خوردن دست بکش، خوب غذا را بجو و قبل از خوابیدن، به دستشویى برو

8 - امام صادق(ع): در صورتى که مى توانى با دست راست غذا بخور.

9 - امام صادق(ع): نان را زیر ظرف قرار ندهید، و رسول گرامى اسلام(ص) فرمود: احترام نان به این است که وقتى بر سر سفره آوردند، به انتظار غذاى دیگر نباشید (و به نان بى توجهى نکنید بلکه با نان شروع کنید) و آن را به زیر دست و پا نیدازید و با کارد آن را نبرید.

10 - رسول گرامى اسلام(ص): مهمانى روز اول و دوم و سوم است، اما بعد از آن صدقه و تصدق (از جانب میزبان) حساب مى شود، حضرت فرمود: آنقدر نزد برادر مؤمن خود نمانید که او را درهم شکنید که دیگر چیزى نداشته باشد، تا خرج شما بنماید.

11 - با معصیت و گناه سفره رحمت را آلوده نسازیم، در معاشرتها حساب محرم و نامحرم بشود، گفتگوها حریم داشته باشد، عفت زبان حفظ شود، از غیبت و تهمت دیگران اجتناب شود، نوشیدنى یا غذایى که خوردنش حرام است در سفره مشاهده نشود.

12 - از باب ، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از کسانى که در تهیه غذا و سفره زحمت کشیده اند، سپاسگزارى کنید میزبان نیز از خانواده خود و افرادى که کمک کرده اند، قدردانى کند.


(0) نظر
برچسب ها :
X