طبقه بندى آتش سوزيها

طبقه بندى آتش سوزیها

آتش سوزیها را از نظر نوع و طریقه مبارزه با آن، به شش طبقه تقسیم مى نمایند: 1 - خشک.

2 - مایعات.

3 - گازها.

4 - الکتریسته.

5 - فلزات قابل اشتعال.

6 - مواد منفجره.


(0) نظر
برچسب ها :
X