- انتقال حرارت به طريق هدايت؛
 - انتقال حرارت به طریق هدایت؛

همانطور که مى دانیم، حرارت از جسمى که داراى حرارت بالاترى است، به یک جسم که داراى درجه حرارت پایین تر است منتقل مى گردد. وحتّى در یک جسم، از نقطه گرمتر به نقطه سردتر نیز حرکت مى کند که در این صورت حرارت از یک ذرّه جسم به ذرّه دیگر در همان جسم جریان مى یابد، مانند هدایت جریان برق در یک جسم هادى، با این تفاوت که حرارت خیلى کندتر حرکت مى کند. پس انتقال حرارت از طریق هدایت در آتش سوزیها باعث مى گردد که حرارت از طریق میله هاى فلزى در سقف یا پایه ساختمانها، از اتاقى به اتاق دیگر گسترش یابد، مگر این که این ستونهاى فلزى از میان دیوارهاى مقاوم در برابر حریق گذشته باشد.


(0) نظر
برچسب ها :
X