آتش نشانى

پیشگفتار

آنگاه که آتش براى بشر کشف و شناخته شد و راههاى استفاده از آن معلوم گردید، مهمترین نقش را در تمدن و پیشرفت جامعه ها به وجود آورد و منشأ آثار ارزشمند گردید. بنابر این باید گفت که آتش نیز نعمتى است از نعمتهاى الهى، اگر راههاى درست استفاده کردن و کنترل نمودن آن را خوب بشناسیم و بى احتیاطى را از دست ندهیم. بسیار دیده مى شود که به علت بى احتیاطى و رعایت نکردن اصول علمى در جلوگیرى از آتش سوزى، دچار ضرر و زیان جانى و اقتصادى، بخصوص در ایام حج مى شویم.

براى جلوگیرى از آتش سوزى، که از حوادث تلخ این سفر عبادى، سیاسى و اجتماعى است، باید همه خدمتگزاران حج روش آن را بیاموزند و با به کار بردن اصول علمى، بتوانند آتش را خاموش و یا از بروز آن جلوگیرى کنند.

در ایام حج ممکن است در سه مکان با این فاجعه روبروى شویم:

1) محل اقامت در مکه مکرمه و مدینه منوره

2) منا و عرفات

3) انبار

اگر نکات ذیل را رعایت نماییم، مى توانیم از این معضل شوم جلوگیرى کنیم: 1 - برادران خدمه پیش پرواز، جهت تحویل مکان اسکان زائرین، حتماً کپسولهاى آتش خاموش کن را در آبدارخانه و آشپزخانه تمام طبقات بررسى نموده، از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمایند و اگر با کمبود کپسول آتش نشانى روبرو شدند، از صاحب هتل و مکان اسکان درخواست نمایند. همچنین آشپزخانه و آبدارخانه باید داراى دستگاه تهویه باشد.

2 - آبدار و آشپز باید وسائل ذیل را، قبل از استفاده مورد بررسى قرار دهند:

الف) شلنگهاى گاز، ترکیدگى و یا پوسیدگى نداشته باشد. حتى المقدور چند متر شلنگِ گاز از ایران همراه ببرند تا بتوانند شلنگهایى را که از انبار تحویل مى گیرند، تعویض نمایند. ب) پیچ سیلندر کپسول گاز شل نباشد.

ج) ژیگلاتور سالم باشد.

د) از سالم بودن پلوپزها اطمینان حاصل شود.

و) سر همه اتصالات، بستِ فلزى داشته، و محکم بسته شود.

3 - چون مواد سوختنى (موادى که زود آتش مى گیرد) در اثر داغ شدن،

آتش مى گیرند، برادران آبدار و آشپز و کمکهاى آنها باید مواظبت بیشترى کنند.

الف) از پارچه هایى که داراى مواد نفتى (پلاستیکى)، روغنى و پشمى هستند، هرگز نباید به عنوان آسترى و یا لباس کار استفاده شود. ب) هرگز نباید آشغال و مانند آن را نزدیک اجاق گاز جمع کرد. ج) براى اطمینان حاصل کردن از سیلندر کپسول گاز و شلنگ و ... از کف صابون استفاده شود واز زدن کبریت ویاشمع، قبل از اطمینان خوددارى شود.

د) اجاق گاز در مکانى قرار داده شود که از حصارهاى چوبى ساختمان دور باشد. ه) قبل از استفاده از اجاق گاز، ابتدا کبریت را روشن نموده و سپس پیچ گاز را باز کنید و گاز را روشن نمایید و سپس کبریت افروخته را پس از خاموش کردن دو نیمه کنید. 4 - آشپز قبل و بعد از قرمز کردن هر نوع غذا، آب را به هیچ وجه نباید در ظرف روغن داغ بریزدچون خطرمُشتعل شدن دارد وباعث آتش سوزى مى شود.

5 - زمانى که اجاقها روشن است آبدار و آشپز نباید مکان خدمت را ترک نمایند، مگر این که کمک خود را جایگزین نمایند و پس از خاتمه کار و ترک آبدارخانه یا آشپزخانه، حتماً از بسته شدن پیچ سیلندر کپسولهاى گاز و خاموش شدن اجاقها، اطمینان حاصل کنند و پس از آن محل را ترک نمایند.

6 - به زائران یادآورى شود که مواظب ته سیگار خود باشند و پس از خاموش نمودن در زیر سیگاریهاى فلزى یا چینى قرار دهند. در غیر این صورت ممکن است به آتش سوزى بزرگى منجر شود.


(0) نظر
برچسب ها :
X