اكنون با توجه به آياتى كه در خصوص فلاح ذكر شد, مى توان امور موثر در فلاح را برشمرد:

اکنون با توجه به آیاتى که در خصوص فلاح ذکر شد, مى توان امور موثر در فلاح را برشمرد:

1- ایمان ,

2- سنگینى و ارزشمند بودن عمل ,

3- پیروى نور قرآن ,

4- جهاد,

5- توسل ,

6- تسلیم بودن در برابر خدا و رسول ,

7- اراده وجه اللّه و طالب لقا اللّه بودن ,

8- از حزب خدا بودن ,

9- خوددارى از بخل ,

10- توبه ,

11- صبر و مصابره و مرابطه ,

12- اجتناب از رجس ,

13- ثبات قدم ,

14- عبادت ,

15- فعل خیر,

16- تقوا,

17- طلب روزى از فضل خداوند,

18- ذکر کثیر,

19- عمل صالح وب .

در ایـن جـا مـقـدمـه کتاب را ـ که قدرى هم طولانى شد ـ به پایان مى بریم , بدان امید که تـوانسته باشیم از رهگذر این اثر و دیگر آثار تربیتى به همین قلم , خدمتى هر چند ناچیز به اسلام و مسلمانان عاشق تعلیم و تربیت اسلامى کرده باشیم .


(0) نظر
برچسب ها :
X