عوامل ثبوت

عوامل ثبوت

عوامل ثبوتى فلاح , در قرآن کریم , نوزده چیز است :

1- ایمان , چنان که مى فرماید: قد افلح المومنون 51 , مومنان رستگار شده اند. جـالب این است که ایمان مومن , مطابق آیات قرآنى مظاهرى دارد که عبارتند از: خشوع در نماز, اعراض از لغو, دادن زکات , حفظ فروج ازمحرمات , رعایت عهد و امامت و محافظت بر نماز. اینها به دنبال آیه فوق , ذکر شده است .

2- اولـئک عـلـى هـدى مـن ربهم واولئک هم المفلحون 52 , آنان بر هدایت پروردگارند و آنان رستگارند. در این آیه اشاره به پرهیزکاران شده که ایمان به غیب , اقامه نماز, انفاق , ایمان به قرآن و سایر کتب آسمانى و ایقان به آخرت , از ویژگى هاى آنهاست .

3- فـمـن ثـقـلـت مـوازیـنه فاولئک هم المفلحون 53 , کسانى که میزان هاى آنها سنگین است , رستگارند. مطلب فوق در دو مورد در قرآن آمده و هر دو راجع به قیامت است که روز سنجش اعمال است . عملى که از خلوصى بیشتر برخوردار است , وزین تر و ارزشمندتر است .

4- فـالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه اولئک هم المفلحون 54 , آنان که بـه پـیامبر ایمان آورده و پاسدار عزت و حرمت او شده و پیرو نورى هستند که با او نازل گردیده , رستگارند.

5- لـکـن الـرسـول والـذیـن آمـنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون 55 , ولى پیامبر و کسانى که با او ایمان آورده اند, با مال و جان خویش جهاد مى کنند و براى آنان خیرات است و آنان رستگارند. در این آیه , جهاد با مال و جان از ویژگى هاى پیامبر و یارانش ذکر شده . اهل جهاد, هم مشمول خیرات و هم اهل فلاحند.

6- انـما کان قول المومنین اذا دعوا الى اللّه ورسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون 56 , تنها سخن مومنان به هنگامى که به سوى خدا و رسولش فرا خوانده مى شوندکه میان آنها حکم کند, این است که مى گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم و آنان رستگارند. در این جا تسلیم در برابر حکم خداوند را از عوامل فلاح شمرده است . آرى , اهل ایمان این چنینند, هر چند حکم خدا ـ به حسب ظاهر ـ به زیانشان باشد.


(0) نظر
برچسب ها :
X