1 ـ اعتماد به جهان ديگر

1 ـ اعتماد به جهان دیگر

سیّد الشهداء علیه السلام در سخنانی که برای یاران در لحظات حسّاس مبارزه ایراد کرد فرمود پایداری کنید بدانید که مرگ برای شما جز پلی برای رهایی از سختی ها نیست. پس از آن راهی بهشت های وسیع الهی و نعمتهای جاودانه او خواهید شد. کدامیک از شما خوش ندارد که از زندان به سوی قصر منتقل شود و این در حالی است که مرگ برای دشمنان شما انتقالِ از قصر است به زندان و عذاب الهی.18


(0) نظر
برچسب ها :
X