آتش سوزى در عرفات ومنا

آتش سوزى در عرفات ومنا

ایام تشریق سرزمین عرفات و منا زیر پوشش هزارها چادر به هم چسبیده است که با یک بى احتیاطى و غفلت از طرف خدمتگزاران حج و یا زائران، در کمتر از چند دقیقه، ممکن است جهنمى از آتش بوجود آید که مهار آن حتى با پیشرفته ترین امکانات آتش نشانى، مشکل و یا غیر ممکن باشد و نمود عینى آن آتش سوزى در سال 1354 در منا که خسارات جانى و مالى فراوانى را در پى داشت.

در حج 1374 نیز قبل از آمدن زائران به سرزمین عرفات و منا آتش سوزى مهیبى رخ داد که خسارات مالى فراوان وارد شد.

پس بر ما فرض و واجب است براى پیشگیرى از آتش سوزى به موارد زیر توجه کافى داشته باشیم:

1 - به توصیه هاى ایمنى مأمورین به دقت توجه نموده و از بردن هر گونه وسائل آتش زا در چادرهاى منا و عرفات جداً خوددارى نمایید. و براى آوردن آب جوش جهت چاى، حتماً از مکانهاى تعیین شده مطوّف استفاده کنید.

2 - قبل از ایام تشریق، وقتى وسائل و مواد مورد نیاز حجاج، جهت آسایش آنها به منا و عرفات برده مى شود، سعى گردد موادى که احتراق بوجود مى آورد در چادرها روى هم انباشته نشود. چون در اثر گرماى زیاد، شعله ور شده و فاجعه مى آفرینند.

3 - به زائران و خدمه سیگارى، تذکر داده شود که به هیچ عنوان حق ندارند، در چادرهاى منا و عرفات سیگار روشن بگذارند، حتماً از زیر

سیگاریهاى فلزى یا چینى استفاده نمایند و پس از تمام شدن سیگار، باقى مانده آن را خاموش کرده و زیر خاک و شِن دفن نمایند.

4 - اگر خداى ناخواسته در منا و عرفات آتش سوزى رخ داد، قبل از هر اقدامى خونسردى خود را حفظ نموده و پس از تخلیه چادرها از زائران، سعى کنید چادرها را بخوابانید و پس از آن آب روى آنها بریزید و در صورت خطرناک بودن، محل را به سوى بلندى ترک نمایید.

در همه حال، رعایت حال مُسن ترها و بیماران و خانمها و ... در اولویت قرار دارد.


(0) نظر
برچسب ها :
X