اهميت دوران بلوغ از ديدگاه اسلام

اهمیت دوران بلوغ از دیدگاه اسلام

از نظر اسلام , این قسمت از زندگى انسان , بسیار اهمیت دارد ((28)).در این دوران است که بناى اساسى شخصیت فردى و اجتماعى جوان پایه ریزى مى شود.

روش تـربـیـتـى اسـلام بر این امر تاکید دارد که جوان این دوران را با معرفت و پاکى سپرى کند, چـکراکـه : در جـوانـى پاک بودن شیوه پیغمبرى است ورنه هرگبرى به پیرى مى شود پرهیزگار ((29)).در این دوران حساس , جوان واقعا نمى داند چه کند و چه چیزى در وجود او دارد اتفاق مى افتد.تـغییرات عمومى بدن و تاثیرات روانى , آن چنان سریع و همه جانبه است که او را دچار تشویش و نگرانى مى کند و برخوردها و ارتباطهاى او را بااطرافیان و خانواده اش دچار مشکل مى سازد.

از این رو در این زمان است که او شدیدا نیاز به محبت دارد و در پى یافتن یک نقطه اتکاى روانى و روحـى است و دوست دارد, دیگران به شخصیتش احترام بگذارند و او را مورد توجه قرار داده و به حساب آورند.بـه هـمـیـن مـنـاسبت است که پیامبر اسلامر ضمن بیان مراحل تربیت , هفت سال سوم زندگى مـقـدمـاتـى انـسـان کـه هـمان دوران بلوغ و جوانى است ک ((30))

والدین و مربیان را سفارش مـى فـرمـایـند که , در این سنین به جوان به عنوان یک شخصیت بزرگسال بنگرند و به او اعتماد نموده و درکارها با وى مشورت کنند, در زندگى , نظر او را دخالت داده و به او مسوولیت بدهند تا شخصیتش شکوفا گردد.جـوان در این مرحله خود را همردیف با سایر اعضاى خانواده مى پندارد و انتظار دارد که از احترام متقابل , برخوردار باشد, از این رو پیامبر اکرمرفرمود: من به تمام شما مسلمانان , توصیه مى کنم که نسبت به جوانان با نیکى و نیکوکارى رفتار کنید و به شخصیت آنان احترام بگذارید ((31)).

در اسلام به جوان شخصیت داده شده و تاریخ اسلام , گویاى این مطلب است .پیامبر بزرگوار اسلام در آخرین لحظه هاى عمر خویش فرماندهى سپاه عظیمى را که مى خواست به کشور روم اعزام کند, به عهده جوانى به نام اسامه بن زید قرار مى دهد.


(1) نظر
برچسب ها :
X