احكام دوران بلوغ بنا به نظر مراجع دينى

احکام دوران بلوغ بنا به نظر مراجع دینى

, دختر بعد از تمام شدن نه سال قمرى ((21))وپسر پس از اتمام پانزده سال قمرى بالغ مى شود.کسى که به حد بلوغ رسیده , نماز و روزه بر او واجب مى شود و باید براى انجام احکام شرعى مورد احتیاج خود از مجتهد جامع الشرایط تقلیدکند.علایم رشد و بلوغ , اختصاص به انسان ندارد, بلکه آفریدگار جهان در همه موجودات عالم , اعم از انسان , حیوان و نبات , به نحوى خاص , این پدیده شگفت انگیز را قرارداده است که پس از چندى در آنها استعداد بارورى و تولید مثل , بطور طبیعى نمایان مى گردد. در انسان , این علامت در دخترنوجوان به صورت رگل (حیض ) ظاهر مى شود.انـسـان , اشـرف مـخلوقات است و این حالت حیض در او آیت و نشانه اى است ازقدرت پروردگار بزرگ که دختر جوان باید با آن آشنا گردد,احکام آن را بداند و رعایت نماید.تـوضـیـح مـطـلـب بـه ایـن ترتیب است که دختر هنگامى که به سن بلوغ مى رسد, زمانى برایش فرامى رسد که احساس مى کند مقدارى خون با کمى سوزش از او خارج مى شود ((22)). او نـبـایـد از ایـن واقـعـه نـگـران باشد, چرا که خداوند متعال با ایجاد دستگاه جنسى در جسم او کبـمنظور بقا نسل ک و بروز آن در دوران جوانى و بلوغ ,مى خواهد نوید آمادگى مادر شدن را که ارزشى بس بزرگ است به او بدهد.در این زمان است که پا به عرصه تکلیف مى گذارد و احکام الهى بر وى جارى مى گردد.او باید پس از اتمام دوران حیض ((23))که معمولا مدت آن 6 یا 7 روز است غسل نماید, حتى اگر در آخر وقت نماز, از خون , پاک شد بلافاصله باید غسل کند و نماز بخواند. انجام غسل با احکامى که وارد شده , موجب پاکى جسم و صفاى روحى او مى شود.در هـنـگـام غسل , مستحب است بگوید: اللهم طهرنى و طهر قلبى ((24))که به او آرامش خاصى مى بخشد.در ایـن هـنـگـام , نـمـاز و تـمـامى احکامى که براى بزرگسالان واجب گردیده , بر او نیز واجب مى شود ((25)). جـوان ایـنـک وارد مـرحله جدیدى از زندگانى اش شده ودر پیشگاه حضرت حق , مقام و منزلت ویژه اى دارد, وى مورد خطاب آفریدگار جهان واقع شده و باید پاسخگوى اعمال خود باشد ((26)). او در ایـن مـرحـلـه از زنـدگانى خود, باید بداند که تمام اعمال , حرکات , رفتار و گفتار و حتى تـصـوراتـش تحت محاسبه الهى قرارمى گیرد و اگر خود رادر معرض هدایت مبدا آفرینش و در مـسـیـر قـانـون الهى قرار دهد و هماهنگ با برنامه هاى نظام خلقت عمل کند, هر روز که از عمر گرانقدر اومى گذرد, یک قدم به سوى کمال و سعادت جاودانى , نزدیک مى شود. او باید قدر گوهر جوانى خود را بداند و این مرحله حساس و پرفراز و نشیب زندگى را خوب درک کند.مواره خود را در محضر خداوند, حاضر و ناظر بیند و در نمازش از او یارى جوید و دعاکند ((27))تـا بـتواند در برابر همه مسایل و مشکلاتى که درآینده برایش پیش مى آید, پایدارى نشان دهد و بر همه آنها غلبه یابد.


(0) نظر
برچسب ها :
X