نظم در جوان

نظم در جوان

وجـود نـظـم در زنـدگى جوان , یکى از مسائل بسیار مهم بوده و موفقیت او در آینده تحصیلى , مرهون رعایت کامل نظم و ترتیب در زندگى اش مى باشد. انـسـان در سـایـه نـظم بهتر مى داند که چگونه زندگى کند, چطور از اوقات فراغت خود به نحو شایسته اى بهره بردارى نماید.مـنـظور از نظم و ترتیب , انجام کارها و اعمال با هدف معین است , که از وحدت و هماهنگى لازم برخوردار باشد, بطورى که بارعایت آن , انسان بتواند در مراجعه و دستیابى به کارها و موضوعات و وسائل و اطلاعات , دچار سردرگمى و اتلاف وقت نگردد. رعایت مقررات و قوانین جارى زندگى و قرار دادن هر چیزى در جاى معین خودش و انجام دادن هر کارى , در وقت و زمان خود, نمونه اى از نظم است .نـظـم , شـامـل هـمـه مسائل زندگى , از قبیل : لباس پوشیدن , نظافت کردن , خوردن , خوابیدن , مـسـواک زدن , معاشرت با دوستان و فامیل و همچنین چیدن وسائل و نوشت افزار و کتابهاى خود در جاى معین , مطالعه کردن , حفظ نمودن اطلاعات , فراگیرى معلومات , تفکر کردن و مى شود. جـوان بـاید بداند, کى بخوابد, کى بیدار شود و چه وقت , مطالعه کند, و چه موقع , تفریح و ورزش نماید و چه زمانى کارهاى محوله خانه را انجام دهد, مکان و زمان هرچیزى را بموقع تشخیص دهد و بـرایـش بـرنـامـه ریـزى کـنـد, هـرچـیـزى را بـه جـاى خـود بـگذارد تا هنگام مراجعه به آن , دچارسردرگمى و آشفتگى نشود. قـواى ذهـنى و عقلى جوان در سایه نظم , ترتیب منطقى یافته و سبب موفقیتهاى درسى وى در آینده خواهد شد.از طـرفـى در سـایه نظم , زندگى تحت قاعده در مى آید و فعالیتها و کارها نظام پیدا مى کند و با راحـتـى بـیـشـترى انجام مى پذیرد, مشکلات سریعتر حل مى شود و جوان از آشفتگى در کارها و مطالعه مطالب تکرارى , بخصوص در کتب درسى رهایى مى یابد. هـدف عـمـده نـظـم در زنـدگـى , بهره گیرى و صرفه جویى در وقت و داشتن ضابطه و معیار صحیحى براى اندوختن اطلاعات در ذهن است . هـمچنین رعایت نظم و ترتیب در زندگى روزمره از جهت روانى , سبب مى شود که جوان , حتى هـنـگـام تـحـصـیـل و فـراگـیرى دانش , اطلاعات علمى خود را تحت قاعده و نظم فراگیرد و یـادگـیـرى , بطور منظم صورت پذیرد, بطورى که مطالب , منسجم و به ترتیب درخزانه حافظه جایگزین شود وهرگاه شخص بخواهد به اطلاعات قبلى خود مراجعه کند و به راحتى و به سرعت , اطلاعات و مطالب در ذهنش حاضر شود. ایـن مـساله در آینده جوان , تاثیر بسزایى دارد, بخصوص در دوران تحصیل هنگامى که مى خواهد خود را براى امتحانات و کنکور ورودى دانشگاه آماده سازد.رعایت نظم اصولا در سلامتى فکر و صحت جسم و اعتدال روح و روان انسان , بسیار موثر است .نظام آفرینش براساس نظم و ترتیب بنا شده است و براساس نظم , جریان دارد. رعـایـت نظم , موجب هماهنگى انسان با طبیعت گردیده و در این راستا انسان از جهت روحى و روانى از سلامت و آرامش خاصى برخوردارخواهد بود.بـه سـبـب رعـایـت کردن نظم , جوانان افکارشان شکل مى گیرد و زمینه ابتکارات وخلاقیتهاى هنرى , علمى و فرهنگى در آنها فراهم مى گردد.بـى نظمى در جسم و جان , آثار ناگوارى به جا مى گذارد و خارج شدن از قاعده طبیعت , عوارض منفى در رفتار آدمى ایجاد مى کند. مـعـمـولا افراد بى نظم در زندگى شان عصبانى و رفتارشان غیرعادى و نامتعادل است , زیراخود بـى نـظـمـى در عـکس العملهاى روحى و اخلاقى آنان تاثیر متقابل داشته و سبب تضعیف اراده و زمینه ساز عوارض و ناکامیهاى فراوانى در زندگى تحصیلى آنان خواهد شد.تجربه نشان داده است که بى نظمى در فعالیتهاى حرکتى و هوشى و عاطفى نیز تاثیر منفى دارد, بخصوص عکس العملهاى آن در دوران بلوغ به صورت حادترى ظاهر مى گردد. از طرفى بى نظمى , سبب اتلاف وقت و ضایع شدن عمر و احساس ناراحتى و ایجاد روحیه شک و تردید گردیده و خلاصه آثار نامطلوبى درشخصیت فرد به جا مى گذارد, به همین جهت است که از دیـدگـاه مـولاى مـتـقـیـان على (ع ) آن قدر نظم در کارها و امور زندگانى اهمیت دارد که درآخرین لحظه هاى حیات خود ـ که معمولا حساسترین و پر اهمیت ترین سخنها گفته مى شودـ در قسمتى از سفارشاتشان خطاب به دو فرزند عزیزخویش , امام حسن (ع ) و امام حسین (ع ) و همه جوانان آینده مى فرمایند: سفارش مى کنم به شما و همه فرزندانم و خانواده ام و (همه ) کسانى که سخن من به آنان مى رسد: به رعایت تقوا و نظم در کارها ((40)).


(0) نظر
برچسب ها :
X