حرف
 به تو عشق می ورزم و جانم را فدایت می کنم چون تو پاک ترینی
(1) نظر
برچسب ها :
X