حرفهای مسخره
 من همچون برده ها زندگی می کنم, چون هیچ چیز در زندگی به دلخواهم نیست: کار, درآمد, تفریح, ... شما چطور
(0) نظر
برچسب ها :
X