...
 معاویه بیت المال را تقسیم نمی کرد ولی علی تقسیم می کرد
(0) نظر
برچسب ها :
X