حرفهای مسخره
 می دانید چرا صفویان با عثمانیها جنگ کردند.
(0) نظر
برچسب ها :
X