...
 اسلام را اروپا با جنگهای صلیبی نتوانست شکست دهد.
(0) نظر
برچسب ها :
X