حرف ها ی شنيدنی
حسین, خونش را ریخت تا پرچم سرخی در دستهای ما باشد, تا بر سینه دشمن بکوبیم.
(0) نظر
برچسب ها :
X