حرف ها ی شنيدنی
 مظلوم همانقدر مقصر است که ظالم.
(0) نظر
برچسب ها :
X