حرف ها ی شنيدنی

 تا وقتی بر تو سوارند که سواری می دهی. دوست من


(0) نظر
برچسب ها :
X