حرف ها ی شنيدنی
 من نان آور خانه هستم ولی کارم کفاف نمی دهد. می خواهم دزدی کنم شما راه بهتری دارید
(0) نظر
برچسب ها :
X