حرف ها ی شنيدنی
 امیدی نیست که به این زودی از دست استبداد  رها شویم. پس فرزندمان را توری تربیت کنیم که بتوانند
(0) نظر
برچسب ها :
X