حرف ها ی شنيدنی
 اسلام دین محبت است نه خشم و شهوت. اینکه تاریخ ادعا می کند پیامبر زن زیادی داشته و همچنین زیاد جنگ می کرده. همه دروغ است
(0) نظر
برچسب ها :
X