حرف ها ی شنيدنی
 ما ایرانیان نمی توانیم کار گروهی انجام دهیم, این تربیتی است که در عرض چند نسل استعمار بر ما داده است. برای اینکه کار مردمی صورت نگیرد
(0) نظر
برچسب ها :
X