حرف ها ی شنيدنی
 مرزبندی کشورهای جهان سوم طوری طرا حی شده که اقوام متنوع در داخل یک مرز قرار گیرند تا نتوانند با هم متحد شوند و حکومت مردمی داشته باشند
(0) نظر
برچسب ها :
X