حرف ها ی شنيدنی
 شاه برخلاف روال, خمینی را به خارج تبعید کرد. 
(0) نظر
برچسب ها :
X