حرف ها ی شنيدنی
 اگر برای ما غیر منتظره است که وزیری در صف نان بایستد. پس او نمی ایستد. چون برای ما غیر منتظره است
(0) نظر
برچسب ها :
X