حرف ها ی شنيدنی
 استعمار نو, استعمار فریب است. عمده کشورهای جهان سوم مستعمره هستند بدون اینکه خود متوجه باشن
(0) نظر
برچسب ها :
X