تست گوشی سونی اریکسون

تست گوشی سونی اریکسون

 


جوی استیک ( هدایت گر گوشی به سمت 4 جهت اصلی ) را 1 بار به سمت چپ فشار دهید- ( > )
- کلید ستاره را فشار دهید- ( * )
- جوی استیک را 1 بار به سمت راست فشار دهید- ( < )
- کلید ستاره را فشار دهید- ( * )
- جوی استیک را 2 بار به سمت چپ فشار دهید- ( >> )
- کلید ستاره * را فشار دهید- ( * )
- جوی استیک را 1 بار به سمت چپ فشار دهید- ( > )
- کلید ستاره را فشار دهید- ( * )
سپس منوی تست گوشی نمایان میشود . کد تست : ((( * > * >> * < * > * )))


(0) نظر
برچسب ها :
X