39- فريادرسى فورى

39- فریادرسى فورى

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

دبیر محترم آقاى على اصغر اثناعشرى گفت شبى همسرم به رعاف مبتلا مىشود و از دو طرف بینى، متصلا خون جریان پیدا مىکند و در آن ساعت دسترسى به دکتر نبود و متوجه شدم که دوام این حالت منتهى به ضعف مفرط و هلاکت خواهد شد، پس اسم مبارک «یاقابِضُ» بدون سابقه بر زبانم جارى و آن را مکرر مىخواندم، فورا خون قطع شد به طورى که یک ذرّه خون، دیگر جارى نشد.

یک هفته گذشت، شب خوابیده بودم مرا بیدار کردند و گفتند برخیز که ایشان باز مبتلا به خون دماغ شده و آنچه را که آن شب خواندى بخوان. برخاستم و همان اسم مبارک را تکرار کردم و خون منقطع شد.

از شرایط مهم اجابت دعا یقین به قدرت بى پایان خداوندى است که فوق مادیات و اسباب است و جمیع وسائل مسخر و مقهور اراده اویند عنایت حسینى و انتقام از قاتل

وکسى که با شک و تردید باشد دعایش از اجابت دور است و به طور کلى هرکس خود را مضطر الى اللّه دید و یقین کرد که غیر ازخدا فریادرسى نیست پس در آن حال هرچه بخواهد به او داده خواهد شد.

در بعضى کتب معتبره نقل شده که روزى زنى بچه شیرخوارش را در بغل گرفته از روى پلى که به روى شط آب بود مىگذشت ناگاه بر اثر ازدحام جمعیت به زمین مىافتد و بچه اش در شط آب مىافتد، فریاد مىزند مسلمانان به فریادم برسید و قنداقه بچه به روى آب به حرکت آب مىرفته و مادر دنبالش ناله مىکرد و به مردم استغاثه مىنمود تا به جایى رسید که مقدارى از آب شط وارد قسمتى مىشد که براى گردش سنگ آسیا تهیه دیده بودند.

تصادفا بچه هم وارد این قسمت شد، مادر دید الان بچه اش همراه آب به زیر سنگ آسیا رفته ومتلاشى مىشود و یقین کرد که دیگر کسى نمى تواند بچه را نجات دهد، آن لحظه که نزدیک فرو رفتن بچه بود سر به آسمان کرد و گفت (خدا) فورا آب که به سرعت مىرفت، متوقف شد و روى هم متراکم گردید تا مادر با دست خود بچه اش را برداشت و شکر الهى بجا آورد.

(اَمَّنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ اِذا دَعاهُ وَیَکْشِفُالسُّوءَ)(19)


(0) نظر
برچسب ها :
X