معجزات ائمه عليهم السلام در عصر حاضر

معجزات ائمه علیهم السلام در عصر حاضر

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

اعتقاد بیشتر و تمسک به ائمه هدى

از جمله خصوصیات این کتاب این است که بیشتر داستانهاى آن مربوط به معجزه اى از معجزات اهلبیت عصمت و طهارت است که در زمان حاضر واقع شده و خواننده اعتمادش به این خانواده زیادتر و عقیده اش به ایشان محکمتر مىگردد و در نتیجه فریب تبلیغات سوء شیادها را نمى خورد و از صراط مستقیم و مذهب حق، منحرف نمى گردد.

به علاوه، به ذیل عنایت آنان بیشتر متمسک شده، بهره هاى وافى باقى مىبرد؛ چون مىبیند که ایشان مجارى قدرت حق هستند و حاجات خلق را چگونه مىدهند و همچنین محبت ایشان که اساس دین است، در دلهاى خوانندگان زیادتر مىگردد.


(0) نظر
برچسب ها :
X